Kontakt

Biro media Intl d.o.o.

Rebrovac 23
10 000 Zagreb
Tel/Fax: +385 1 2442 688 / 2420 815
E-mail: info@biro-media.hr
IBAN: HR2523600001101329675
OIB: 99726718692
SWIFT CODE: ZABA SWIFT

Upute za unos narudžbi


Ukoliko ste već radili sa našim poduzećem tada je dovoljno upisati OIB poduzeća i punu eMail adresu. U ostala polja ne morate ništa upisivati.

Naš software će prepoznati poduzeće po OIB-u i korektno obraditi ponudu koju ćemo vam poslati natrag.

Ukoliko do sada niste radili sa nama molimo vas da popunite sva polja što jasnije možete.